logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศร่าง TOR

 • ประกาศจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 มีนาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 5 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 มีนาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 กรกฎาคม 2559