logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6/2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ชั้น 2

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6/2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ชั้น 2 เพื่อพิจารณาการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชีปี พ.ศ. 2564 – 2567 (ฉบับทบทวน) การกำหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ. 2564-2567 และการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด จำนวน 2 โครงการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายผล ดำธรรม เป็นประธาน

อัลบั้มภาพ

29 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ" และกิจกรรมเปลี่ยนชุมชน...
  เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้...
  3 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เข้าร่วมพิธีตักบาตร ณ หอพระพุทธสิหิงค์ และร่วมพิธี...
  นายสุวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เ...
  29 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพ...
  วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายสุวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงา...
  24 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง