logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6/2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ชั้น 2

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6/2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ชั้น 2 เพื่อพิจารณาการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชีปี พ.ศ. 2564 – 2567 (ฉบับทบทวน) การกำหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ. 2564-2567 และการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด จำนวน 2 โครงการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายผล ดำธรรม เป็นประธาน

อัลบั้มภาพ

29 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักง...
  นายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบ...
  5 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง
 • วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ได้ร่วมทำบุญตัก...
  วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐น. นายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ...
  5 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง
 • นายเกริกชัย  พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพ...
  วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายเกริกชัย  พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิ...
  29 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง