logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ชั้น 2

อัลบั้มภาพ

28 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำน...
  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ...
  16 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรีได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ ๒๕ รูป เพื่อถ...
  เมื่อวันที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ ข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรีได้เข้าร่วมพิธี...
  21 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรีได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 89 ...
  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรีได้เข้าร่วมพิธ...
  14 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง