logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ" และกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.๔๘๑ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้แก่ราษฎร ตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” และกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.๔๘๑ ตำบลแสนสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ณ ศาลาการเปรียญภายในวัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

3 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำน...
  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ...
  16 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรีได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ ๒๕ รูป เพื่อถ...
  เมื่อวันที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ ข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรีได้เข้าร่วมพิธี...
  21 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรีได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 89 ...
  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรีได้เข้าร่วมพิธ...
  14 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง