logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ได้กำหนดโครงการ "ถุงปันสุข" ขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล "สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ" เพื่อเป็นการปันสุขและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ได้ตะหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID - ๑๙) ดังนั้นจึงได้กำหนดโครงการ "ถุงปันสุข" ขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล "สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ" เพื่อเป็นการปันสุขและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุ ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ. ๑๒๙ ตำบลหนองอิรุณ และ ชบ. ๖๓๒ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

อัลบั้มภาพ

15 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Trea...
  กรมธนารักษ์เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Treasury E-Auction
  13 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • ลิงค์ระบบรับจองเหรียญกษาปณ์ทีระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
  ลิงค์ระบบรับจองเหรียญกษาปณ์ทีระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
  5 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • Q & A ถาม-ตอบ เรื่องการแลกจ่ายจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกส...
  Q & A ถาม-ตอบ เรื่องการแลกจ่ายจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  5 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง