logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ได้กำหนดโครงการ "ถุงปันสุข" ขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล "สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ" เพื่อเป็นการปันสุขและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ได้ตะหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID - ๑๙) ดังนั้นจึงได้กำหนดโครงการ "ถุงปันสุข" ขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล "สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ" เพื่อเป็นการปันสุขและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุ ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ. ๑๒๙ ตำบลหนองอิรุณ และ ชบ. ๖๓๒ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

อัลบั้มภาพ

15 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี ก...
  กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อ...
  22 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ขอเชิญร่วมงาน "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่รา...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ขอเชิญร่วมงาน "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ ๖ ...
  21 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ขอเชิญร่วมงาน "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่รา...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ขอเชิญร่วมงาน "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ ๕ ...
  13 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง