logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย และกำหนดเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกตั้งแต่วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อเป็นที่ระลึกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จ พัฒนาทางการแพทย์และผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนทั่วไป จึงกำหนดเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

อัลบั้มภาพ

22 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ขอเชิญร่วมงาน "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่รา...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ขอเชิญร่วมงาน "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ ๖ ...
  21 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ขอเชิญร่วมงาน "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่รา...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ขอเชิญร่วมงาน "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ ๕ ...
  13 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ได้กำหนดโครงการ "ถุงปันสุข" ขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล "...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ได้ตะหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ...
  15 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง