logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ (แก้ไขปัญหาภัยแล้ง)
  26 พฤษภาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ (เดือนพฤษภาคม 2559)
  13 พฤษภาคม 2559
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
  13 พฤษภาคม 2559