logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ เลขที่ 1-2567
  13 มีนาคม 2567
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้)
  18 สิงหาคม 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  23 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 กันยายน 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  25 กันยายน 2563
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  3 กันยายน 2562
 • ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 กันยายน 2562
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  7 กันยายน 2561
 • ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 กันยายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 5 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 5 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 5 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  23 เมษายน 2561
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 เมษายน 2561
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3 เมษายน 2561
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 มีนาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 5 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 มีนาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ
  3 มกราคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ (บ้านพักป่าไม้อำเภอพนัสนิคม)
  13 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศราคากลางเช่าอาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติงานประเมินราคาที่ดินรายแปลง ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 ตุลาคม 2560
 • ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 ตุลาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรับรองการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  12 ตุลาคม 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ จำนวน 6 หลัง (ครั้งที่ 2)
  15 กันยายน 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุที่จะรื้อถอน จำนวน 5 หลัง
  2 กันยายน 2559
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 กรกฎาคม 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พี้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ (ครั้งที่ 2)
  24 มิถุนายน 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ
  31 พฤษภาคม 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุที่จะรื้อถอน จำนวน 1 หลัง
  31 พฤษภาคม 2559
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ ที่จะรื้อถอน จำนวน 1 หลัง
  23 มีนาคม 2559
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์
  24 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 สิงหาคม 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ในราชการ (ครั้งที่ 3)
  27 เมษายน 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู (จำนวน 3 เครื่อง)
  27 เมษายน 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ในราชการ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 คัน
  16 มีนาคม 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดรถบรรทุกไม่ใช้ราชการ จำนวน 1 คัน
  10 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
  12 มิถุนายน 2557
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ในราชการ (ครั้งที่ 3)
  1 มิถุนายน 2557
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรือง ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ในราชการ (ครั้งที่ 2)
  24 มีนาคม 2557
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์
  3 กุมภาพันธ์ 2557