logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A
100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แลก
หลักเกณฑ์
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
กรมธนารักษ์ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เจ้าพนักงานธุรการ
ตารางรถเคลื่อนที่บริการรับแลกเหรียญกษาปณ์ (MOBILE COIN UNIT)
108ปี สตง.
100ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
เหรียญที่ระลึกปีปฏิทิน (เหรียญปีนักษัตร) ปีมะโรง พ.ศ. 2567 พร้อมจำหน่ายแล้ว
เปิดจำหน่ายเหรียญที่ระลึกปีปฏิทิน (เหรียญปีนักษัตร) ปีมะโรง พ.ศ. 2567
ปกติแล้ว
การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ ชบ.๘๗๕ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี มีเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ
QR
30 ปี การสถาปนาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
สื่อออนไลน์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
กพร
TRD Smart Pay
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดชลบุรี
การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล
แลกเหรียญหมุนเวียน
trd e auction
No Gift Policy
ประชาสัมพันธ์ช่องทางบริการ